แนวคิดการลองจำหน่ายสินค้าสำหรับใช้ในงานกุศล

March 17th, 2014

แนวคิดการลองจำหน่ายสินค้าสำหรับใช้ในงานกุศล

 

เชื่อว่าหากเป็นงานการกุศล หรือว่าที่ทำแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินทองแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแนวคิดรูปแบบงานลักษณะนี้ ที่มีปัญหาที่สุด ก็เห็นจะไม่พ้นเรื่องของงบประมาณที่จะต้องมี และต้องใช้ในงานพัฒนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานการกุศล หรือองค์กรเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์นั้น ต่างก็ต้องมีเงินเป็นตัวกลางในการที่เรานั้นจะสามารถดำเนินการในเรื่องของการซื้อปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตอนนี้ก็คือ เราต้องพยายามมองกันแล้วครับว่าโอกาสที่จะทำเพื่อหารายได้เข้ามาจุนเจือในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมได้อย่างไรบ้าง

แนวทางที่คิดออกแนวทางแรกเลยก็คือ แนวทางที่จะต้องไปขอให้บริษัท หรือว่าห้างร้านนั้นเป็นสปอนเซอร์สำหรับการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง ซึ่งวิธีการแรกนี้นั้น เราอาจจะต้องทำเป็นโครงการรูปเล่ม และเราเองก็ต้องไปนำเสนอว่าสิ่งที่เราทำเป็นอย่างไร และคนที่ได้ประโยชน์นั้นมีใครอีกบ้าง ด้วยเหตุนี้นี่เองครับหลาย ๆ บริษัทจึงมีนโยบายการทำ CSR อยู่แล้ว ถ้าเราสามารถนำนโยบายเหล่านี้มาใช้เป็นตัวกำหนดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ดังนั้นหากวิธีการดังกล่างข้างต้นนั้นยังไม่ได้รับผลตอบรับได้ดีเท่าที่ควร ลำดับต่อมาเราอาจจะจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องผลิตสินค้า หรือจัดทำบริการเพื่อนำเงินต่าง ๆ เหล่านี้หล่ะ มาใช้ในการกำหนดอย่างเยี่ยมยอดในการทำสิ่งต่าง ๆ นั่นเองครับ และหากเพื่อน ๆ มองเห็นก็จะพบว่า ถ้าเราสามารถผลิตสินค้า หรือบริการมาขายสู่ท้องตลาด วิธีการนี้จะสามารถนำเงิน และสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ได้รับจากการที่เรานั้นดัดแปลงมาจากสินค้าของเรานั้นได้ดีอีกด้วย

ดังนั้นถ้าเราอยากจะขายสินค้าเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมาจุนเจือกิจกรรมเพื่อการจรรโลงสังคมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนั่นเองครับ แต่วิธีการและแนวทางในเรื่องของการหาปัจจัยต่าง  ๆนั้น ก็ยังมีความคิดที่หลากหลายในทางปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีความกล้าหรือไม่ที่จะเข้ามาฟันฝ่า และนำเงินมากมายเหล่านี้กลับมาพัฒนาชุมชน และความเป็นอยู่ของคนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยตัวของท่านเอง